PŘIHLÁŠENÍ

Přihlášení probíhá výhradně online.

Na bleší trh je možné se přihlásit vždy přesně měsíc před konáním trhu. Spouští se o půlnoci.
Tj. když se trh koná 25. 5., spouští se přihlašování prvním úderem 25. 4., tedy někdy v 0.00:01.

Přihlášení na jednotlivé bleší trhy

Mapa blešáku na Tyršově náměstí ("NA NÁMĚSTÍ")

Mapa blešáku u náměstí 5. května ("U KOSTELA")